Dansk Erhverv
Nyhedsbrev | personale
Læs mere
Opsigelse af socialpædagog var ikke viktimisering efter ligebehandlingsloven 
Et bosted opsagde en sygemeldt medarbejder på grund af manglende udsigt til tilbagevenden, og bortviste efterfølgende medarbejderen grundet illoyal adfærd. Forud for opsigelsen havde medarbejderen sammen med en række kollegaer klaget over en leders kommentarer, som de mente havde seksuelle undertoner. Landsretten afviste dog, at opsigelsen var begrundet i medarbejderens krav om ligebehandling. 
Det var ikke berettiget at opsige en leder af en børneinstitution, som havde indstillet en maler, der tidligere var dømt for børnepornografi, til en udendørs maleropgave i børneinstitutionen. 
Læs mere
Nu er den nye ferielov trådt i kraft
Vi skal derfor vænne os til, at vi først kan holde ferie, når vi har optjent ferien, og at vi derfor ikke længere har fem ugers betalt ferie, allerede når ferieåret begynder. Ferieåret begynder nu den 1. september.
Læs mere
+‌45 33‌ 74 6‌0 00  |  INFO@DANSKERHVERV.DK
LinkedIn Twitter Facebook
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙
Forbindelsen til serveren blev tabt. Genindlæs siden eller prøv igen senere.